Mest

Loonbedrijf Boven verkoopt ook verschillende soorten organische mest. Hierbij moet u denken aan rundermest, varkensmest en kippenmest. Deze soorten mest kunnen worden geleverd of afgevoerd met eigen tankopleggers. Onze tankopleggers zijn voorzien van een geijkte weeginstallatie en automatische bemonsteringsapparatuur.


 

Nieuws / Actueel